รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

เป็นระบบบำบัดหรือกำจัดมวลสารมลทินที่ปนเปื้อนมากับน้ำซึ่งจะมีชนิดและประเภท แตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมและตามชนิดและประเภทของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำดิบดังกล่าวได้แก่น้ำผิวดินน้ำบาดาล    หรือน้ำทะเล  เป็นต้น   สารมลทินที่ต้องการบำบัดหรือกำจัดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของน้ำนั้นๆ  ว่าต้องการน้ำไปใช้  . จุดใดและมีคุณภาพหลังการบำบัดหรือภายหลังการปรับปรุงแล้วมีคุณภาพสะอาดเพียงใด เช่นน้ำที่จะนำไปใช้ในการดื่มนั้นจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลก(WHO) น้ำที่นำไปใช้เกี่ยวกับเทอไบน์ ผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่มีสารมลทินประเภทซิลิกา หรือน้ำที่จะนำไปใช้ในกระบวนการแรกเปลี่ยนความร้อนจะต้องมีค่าความกระด้างต่ำ 0-50 พีพีเอ็ม(ขึ้นอยู่กับชนิดประเภทและแรงดันใช้งาน) เป็นต้น  สารมลทินที่ต้องการบำบัดหรือกำจัดได้แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าความขุ่นใส ค่าปริมาณของสารละลาย  ค่าการนำไฟฟ้าและปริมาณของแบคทีเรียเป็นต้น  อุปกรณ์เครื่องจักรที่บริษัทฯออกแบบก่อสร้างจัดหาและจัดจำหน่าย    เพื่อการบำบัดหรือการกำจัดสารมลทินดังกล่าวได้แก่

*         ระบบการกรองความขุ่นและดูดซับ   

*         ระบบการตกตะกอนด้วยสารเคมี  

*         ระบบการกรองแลกเปลี่ยนประจุ 

*         ระบบการกรองโมเลกุลโดยใช้แผ่นผ้ากรอง และเครื่องกรองน้ำทะเล

*         ระบบการกำจัดทำลายเชื้อแบคทีเรีย

 

   
   
   
   
   
   
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com