รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร  และโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นระบบบำบัดหรือกำจัดสารมลทิน ที่ปนเปื้อนกับมาน้ำเสีย น้ำเสียเป็นน้ำที่ผ่านขบวนการใช้งานมาแล้ว   เช่นน้ำจากการชำระล้างต่างๆ   น้ำจากขบวนการผลิตของโรงงาน     น้ำที่ผ่านการผสมสารเคมีต่างๆ   รวมถึงน้ำที่ถูกใช้แล้วในชีวิตประจำวัน    น้ำจากห้องน้ำห้องส้วมเป็นต้น    ชนิดและประเภทของน้ำเสียก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขบวนการที่นำน้ำไปใช้งาน ดังนั้นสารมลทินที่ปนเปื้อนก็จะมีชนิด ประเภท และปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพอที่จะแยกตามประเภทของน้ำเสียออกได้เป็น 2 ประเภทตามการปนเปื้อนของสารมลทิน

*   น้ำเสียที่เป็นอินทรีย์สาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจาก อาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

*   น้ำเสียที่เป็น อนินทรีย์สาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

 

สารมลทินที่ต้องการบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของน้ำเสียและแหล่งน้ำทิ้ง ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วจะต้อง มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้  และ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่บริษัทฯ   ออกแบบก่อสร้างจัดหาและจัดจำหน่าย   เพื่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสารมลทินปนเปื้อนข้างต้น  ได้แก่

Ø ระบบบำบัดทางกายภาพ  (ระบบการกรอง การตกตะกอน ถังดักไขมัน)

Ø  ระบบบำบัดทางเคมี  ( การเพิ่ม-ลดประจุไฟฟ้าของอิเลคตรอน)

Ø ระบบบำบัดชีวภาพ  ( แบบใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน)  

Ø ระบบการทำให้ระเหยด้วยความร้อน   

Ø ระบบบำบัดด้วยไฟฟ้า 

 

   
   
   
   
   
   
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com