รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...
SERVICE
- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบระบายอากาศ
- ระบบกำจัดขยะ และกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผา
- ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม
- ระบบงานท่อประปาสุขาภิบาล
- งานบริการทางวิศวกรรม
 
Heritage Plus
- ตะแกรงดักขยะ และเครื่องแยกเศษขยะ
- กลุ่มสินค้าย่อย 1
- เครื่องเติมอากาศ ชนิดผิวน้ำและชนิดใต้น้ำ
- เครื่องแยกไขมัน และแยกน้ำมันออกจากน้ำ
- พลาสติกมีเดีย และสารตัวกลาง
- เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
- เครื่องกวน และ เครื่องผสมสารเคมี
- เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน
- เครื่องจ่ายอากาศ โบล์วเวอร์ และพัดลมดูดอากาศ
- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานลมอัด
- เครื่องมือวัดควบคุม บีโอดี ซีโอดี พีเอช และ โออาร์พี
- หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ
- เครื่องกรองน้ำ, ยูเอฟ และ อาร์โอ
- ประตูน้ำ วาว์ล และประตูน้ำกันกลับ
- หัวกรองสำหรับถังกรองชนิดพลาสติกและแสตนเลส
- เครื่องกำเหนิอรังสียูวี และเครื่องกำเหนิดโอโซน
- อุปกรณ์สำหรับระบบจำกัดฝุ่นและระบบระบายอากาศ
- ผ้ากรอง ใส้กรอง และถุงกรอง
- อุปกรณ์ phasit-fab
- ประตูกั้นน้ำ FRB
 
 
 

        บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง จัดหาจัดจำหน่าย ซ่อมบำรุงควบคุมดูแล  และให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม แบบครบวงจร โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมระบบสิ่งแวดล้อม ประปาสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เตาเผาขยะ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ อาคารบ้านเรือน และผู้สนใจทั่วไป

      ด้วยประสบการณ์ ด้านงานวิศวกรรมกว่า 25 ปี ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ทราบถึงปัญหา และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่ผ่านมานั้นบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรไว้รองรับการให้บริการงานด้านวิศวกรรมสามารถตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาในทุกๆปัญหาในทุกๆด้าน และหนึ่งในความสำเร็จดังกล่าวนั้นคือความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เป็นไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม

 

 

 

 

 
งานบริการทางวิศวกรรม
  งานบริการทางวิศวกรรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบงานท่อประปาสุขาภิบาล
  ระบบงานท่อประปาสุขาภิบาล
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม
  ระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่องานอุตสาหกรรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร  และโรงงานอุตสาหกรรม
  ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบกำจัดขยะ และกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผา
  ระบบกำจัดขยะ และกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบระบายอากาศ
  ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบระบายอากาศ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com